Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Storno podmínky

Storno podmínky

Stornopoplatky z viny odběratele při zrušení celého pobytu jsou následující:

  • do 30 dnů před zahájením akce - 50% z celkové částky objednávky

  • do 14 dnů před zahájením akce - 90% z celkové částky objednávky

  • do 7 dnů před zahájením akce - 100% z celkové částky objednávky

V případě onemocnění dítěte je objednavatel povinen předložit ubytovateli lékařskou zprávu, na jejímž základě budou storno poplatky za danou osobu zrušeny a to jak před pobytem, tak i během pobytu. Práva a povinnosti touto smlouvu neupravené, se řídí českým právem, Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

V případě, že bude objednavatel požadovat po uzavření této smlouvy snížení počtu účastníků, kterým bude poskytováno ubytování, je povinen toto neprodleně oznámit ubytovateli.

V případě, že oznámí objednavatel ubytovateli snížení počtu účastníků o více jak 5% ze sjednaného celkového počtu účastníků ve lhůtě:

  1. do 30 dnů před zahájením poskytování ubytování, je objednavatel povinen uhradit ubytovateli 50% z denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den

  2. do 14 dnů před zahájením poskytování ubytování, je objednavatel povinen uhradit ubytovateli 90% z denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den

  3. kratší než 7 dnů před zahájením poskytování ubytování, je objednavatel povinen uhradit ubytovateli 100% denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den

V případě neoznámení snížení počtu účastníků o více jak 5% ze sjednaného celkového počtu účastníků, je objednavatel povinen uhradit 100% denních nákladů na každého chybějícího účastníka za každý den.

Zvýšení počtu účastníků je možné pouze na základě dohody s ubytovatelem v dostatečném předstihu dle možností ubytovatele.

Ubytovatel má právo stornovat částečně nebo úplně objednanou kapacitu v případě nenadálých okolností technického či živelného rázu (požár, kalamita, povodeň apod.) nezaviněné úmyslným konáním ubytovatele bez jakýchkoliv sankcí.

Za výše uvedených okolností musí nahradit objednaný termín novým nejbližším možným termínem, v plném rozsahu objednaných služeb.

TOPlist